С цел превенция и опазване здравето на населението на територията на община Ботевград и във връзка със спазване на мерките срещу разпространението на COVID-19, Общинска администрация - Ботевград преустановява до второ нареждане приемните дни на кмета на Община Ботевград, заместник-кметовете, секретаря и главния архитект.


Вашите запитвания може да отправите на следните контакти:


Иван Гавалюгов – Кмет – тел. 6-66-08/69-102 email: admin@botevgrad.org


Борис Борисов – Зам.-кмет  - тел. 6-66-03/69-104; email: b.borisov@botevgrad.org


Цветелин Цветков – Зам.-кмет – тел. 6-01-54/ 69-106; email: ts.tsvetkov@botevgrad.org


Румен Христов – Зам.-кмет – тел. 6-69-74; email: r.hristov@botevgrad.org


Стефка Граматикова – Секретар – тел. 6-66-04 email: s.gramatikova@botevgrad.org


Георги Джотолов – Гл. архитект – тел. 69-112; email: g.dzhotolov@botevgrad.org


Съобщението е публикувано днес на сайта на Община Ботевград.