В дневния ред на редовното заседание на ОбС, насрочено за 27 април, е включен за разглеждане отчет на Общинско предприятие „Обредни дейности” за миналата година. В него се посочва, че през 2016-та структурата е обслужила 433 погребения, извършените траурни ритуали са 301, приети са 1595 поръчки за некролози, 436 поръчки за подавки, 146 надписа за кръстове, проведени годишни траурни възпоменания във всички населени места.  За същия период са организирани 80 сватбени ритуала, изработени са 304 подаръци за сватби, 102 абитуриентски ленти, организиран е ритуал „сребърна сватба” на 28 двойки и  честване „златна сватба” на две семейства. 


Видът на предлаганите стоки и услуги се променя, съобразно желанията и предложенията на гражданите. 


Финансирането на общинското предприятие се извършва чрез общинския бюджет. Всички постъпления се превеждат на общината. 


През миналата година приходите на ОП „Обредни дейности” възлизат на 201 260 лева – 85 040 лева от продажба на стоки и услуги, 2 232 лв. – приходи от наеми, 9 050 лв. – приходи от такси за гробни места,  субсидия от общината – 104 938 лв. 


На територията на Ботевград работят две частни траурни агенции, което налага да се предлагат разнообразни и качествени стоки и услуги на конкурентни цени. Неправилно е да се смята обаче, че траурните агенции напълно обслужват погребенията. Агенциите осигуряват стоки и превоз, но общинското предприятие съставя документите, определя часа, осигурява зала, ритуал и гробно място, независимо от кого се обявява погребението, се посочва в отчета на ОП „Обредни дейности”. 


Цифрите в разходната част  показват, че по-голяма част от разходите са за заплати и осигуровки на персонала – 72 516 лева, газ, ел. енергия, бензин, вода – 8 278 лева.


В  ОП „Обредни дейности” работят  11 човека – директор – 1, главен счетоводител – 1, ръководещ обреди и ритуали – 2, чистач – 1, шофьор на специален автомобил – 1, гробари – 2, общи работници в гробищен парк – 3.