Върховният административен съд потвърди заповедта за забрана на нелоялната практика


„БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД е заблуждавала клиентите си, като е предлагала безлихвени потребителски кредити, но е премълчавала изискването за такса „ангажимент”, която дори прави заема по-скъп, отколкото при наличието на лихва по него. Тази нелоялна практика е забранена от Комисията за защита на потребителите (КЗП) със заповед, потвърдена от Върховния административен съд.   


Финансовата институция е предоставяла заеми с 0% ГЛП (годишен лихвен процент) за закупуване на различни стоки от търговски вериги. Потребителите обаче не са информирани своевременно, че за да бъде фиксиран лихвеният процент и то при условие, че годишната инфлация не надвишава 24%, трябва да заплатят такса „ангажимент”. Таксата се изчислява върху пълния размер на главницата, заплаща се разсрочено с всяка погасителна вноска и е дължима в остатъчния си размер при предсрочно погасяване на кредита. Тези обстоятелства са посочени едва в договора за отпускането на заема. По такъв начин кредиторът създава впечатлението, че няма допълнителни такси и лихви към главницата на кредита, като в същото време и с въвеждането на такса „ангажимент” не гарантира напълно фиксирането на нулевия лихвен процент. 


Оказва се също, че при тази схема потребителят заплаща сума, която е по-висока от евентуално начислен лихвен процент. Например, кредит в размер на 3829,00 лв. за еднакъв период от време ще струва на потребителя 4518,22 лв. с 18% такса „ангажимент” и 4397,64 лв. с 18% годишен лихвен процент. 


Освен това, според Закона за потребителския кредит, при предсрочно погасяване на заема, кредитополучателят дължи лихвите и разходите само за времето, в което е ползвал заема, но не и тези до края на срока на договора. А в разглеждания случай се предвижда потребителят да заплати цялата т. нар. такса „ангажимент”. 


Съвети към потребителите: 


 Преди да подпишете договор за кредит, проверете не само размера на лихвения процент и годишния процент на разходите, но и предвидените комисионни и такси на финансовата институция. 


 Информирайте се за срока на договора, размера, броя и периодичността на погасителните вноски.  


 Изисквайте предварителна писмена информация с тези данни и прочетете внимателно договора и общите условия към него преди да положите подписа си.  


Препоръки към търговците: 


 Информирайте пълно и коректно клиентите си за отпусканите заеми. 


 Задължително предоставяйте т. нар. „Стандартен европейски формуляр”, който съдържа данни за вида, размера и стойността на кредита, както и лихвеният процент и годишният процент на разходите. 


 В преддоговорната информация опишете точно правата на клиента при упражняване правото му на отказ от заема или при предсрочно погасяване. 


Становище на БНП Париба Лични Фианнси, България във връзка с информация от КЗП


Уважаеми колеги,


Във връзка със съобщение за медиите, публикувано на 04 юли 2017 г. от Комисията за защита на потребителите (КЗП), озаглавено „КЗП забрани на Париба Пърсънъл Файненс да заблуждава клиентите при отпускането на „безлихвени” заеми, ВАС потвърди заповедта“, бихме искали да ви предоставим следната информация:


БНП Париба Лични Финанси, България не предлага потребителски кредити за покупка на стоки на изплащане с 0% годишен лихвен процент и такса „Ангажимент“ от 2015 г. До тогава този продукт е представян като потребителски кредит с 0% годишен лихвен процент (ГЛП), а не с 0% годишен процент на разходите (ГПР), а наличието на такса „Ангажимент“ е било обявявано ясно и напълно коректно както в преддоговорната информация, така и на първата страница на договорите за отпускане на кредит.


Тъй като за нашата компания гласът на клиента е от изключителна важност, ние регулярно провеждаме изследвания на клиентската удовлетвореност и в резултат на тях адаптираме търговските си практики. Именно в рамките на този процес, през 2015 г., компанията ни взе решение да преустанови предлагането на потребителски кредити за покупка на стоки на изплащане с 0% годишен лихвен процент и такса „Ангажимент“.


Уважаеми колеги,


БНП Париба Лични Финанси, България стриктно спазва българското законодателство и прилага високи международни стандарти не само при предлагането на финансови продукти, но и през целия период на обслужване на кредита. За нашата компания е изключително важно да бъдем максимално коректни със своите клиенти и те да го знаят – това е част политиката на отговорно кредитиране, която следваме от 1953 г. Доказателство е фактът, че над 710 000 от нашите над 1,4 милиона клиенти са ползвали услугите ни повече от веднъж.


Бихме искали да подчертаем, че БНП Париба Лични Финанси, България като част от една от най-големите финансови групи в света – BNP Paribas, е изключително отговорна компания с перфектна репутация. Като един от лидерите на пазара на потребителско кредитиране в страната, който предлага възможността за покупка на стоки на изплащане в над 3 000 търговски обекта в цялата страна, компанията ни е важен стълб за възстановяването и развитието на икономиката като подкрепя бизнеса на своите търговски партньори и стимулира потреблението. 


За БНП Париба Лични Финанси, България


Специализираната финансова институция БНП Париба Лични Финанси, България е безспорен лидер на пазара на потребителско кредитиране у нас. Компанията има над 1 400 000 клиенти като повече от      710 000 от тях са ползвали финансовите ѝ продукти повече от веднъж. БНП Париба Лични Финанси, България разполага с най-голямата дистрибуционна мрежа в страната като предлага услугите си в близо 3 000 обекта, в това число и собствена клонова мрежа от 44 търговски офиси в цялата страна. Компанията има екип от близо 1 000 служители. БНП Париба Лични Финанси, България предлага най-голямото портфолио от специализирани потребителски кредити в страната с максимален размер 70 000 лв., включително потребителски кредити за покупка на стоки на изплащане, автокредитите „Нова” и „3+”, продукт за консолидиране на задълженията, застраховки, кредитни карти с лимит до 10 000 лв. и др. Компанията е изградила стабилни партньорски отношения с над 2 600 фирми и подпомага растежа на техния бизнес.


През 2013 г. иновативният „магазин за кредити” на компанията беше отличен като най-добър финансов сайт в категория „Браншови награди за уеб – Финанси и застраховане” на конкурса „Български награди за уеб”.


БНП Париба Лични Финанси следва политика на отговорно кредитиране. Основните цели на компанията в тази насока са да подкрепя домакинствата, като предлага достъп до кредитни продукти на колкото е възможно повече хора, както и да създава условия за предпазване на кредитополучателите от свръхзадлъжнялост.


За повече информация: 


Web: http://www.bnpparibas-pf.bg/


Blog: http://www.bnpparibas-pf.bg/blog 


Facebook: https://www.facebook.com/BNPParibasPFBG


LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-pf?trk=biz-companies-cyf 


За BNP Paribas Personal Finance


BNP Paribas Personal Finance e лидерът в потребителското кредитиране във Франция и Европа, благодарение на своите дейности за отпускане на потребителски и ипотечни кредити. Компанията, която е 100% дъщерно дружество на BNP Paribas Group, има повече от 16 000 служители и развива своята дейност в 20 държави.


Под брандовете Cetelem, Findomestic и AlphaCredit, компанията предлага целия спектър от потребителски кредитни продукти чрез мрежа от точки за продажба и дилъри на автомобили и директно на потребителите през собствените си центрове за работа с клиенти и интернет. BNP Paribas Personal Finance предлага на своите клиенти и застраховки и спестовни продукти във Франция, Италия и Германия.


Компанията е развила активни партньорски отношения с търговци на дребно, собственици на електронни магазини и финансови институции (банки и застрахователни компании), базирани на нейния опит в предлагането на кредити и интегрираните услуги, насочени към бизнес и търговските цели на партньорите. 


BNP Paribas Personal Finance е също така и водеща компания в областта на отговорното кредитиране.