Община Ботевград обяви обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП чрез „Събиране на оферти с обява”  с предмет   „Извършване на строително - ремонтни работи  на общинска инфраструктура”.

Поръчката е в две обособени позиции – изграждане на паркинг за 45 парко-места и втората – изграждане на улица 200 м до магазин „Кауфланд”. Общата прогнозна стойност на  обществената поръчка е 229 000 лева / за паркинга – 104 000 лв и за улицата – 125 000 лева/.
Оферти се приемат до 17.30 часа на 4 септември т.г., става ясно от обявлението на общината. Офертите ще бъдат отворени на 5 септември.