3506 са хората с увреждания над 50% - показвва статистиката на община Ботевград за 2017 година . Броят им спрямо миналата година е намалял с 300 души.
878 души са с увреждания между 50 и 70%, 1547 са със степен на увреждане от 51 до 91%, а над 91% инвалиди са 1081 души.
За сравнение с миналата 2016г. това съотношение е било следното: с увреждане между 50 и 70% - 902-ма жители на общината; от 71 до 91% - 1703 и над 91% - 1201.