Предметът на обществената поръчка „Надграждане на общинска система за видеонаблюдение на Община Ботевград“, обявена на официалния сайт на общината – www.botevgrad.bg, предвижда закупуване и поставяне на 70 броя камери за видеонаблюдение на възлови кръстовища и локации на територията на почти цялата община. Те ще бъдат монтирани на 36 места в Ботевград, Новачене, Литаково, Скравена, Врачеш, Трудовец, Гурково, Радотина, Рашково и Краево.


На база на подсигурения 24 часов мониторинг, извършван от Дирекция Обществен ред и сигурност“ към Община Ботевград, се очаква "получаването на обективна информационна база за вземане на адекватни управленски решения за ограничаване на влиянието на комплекса от рискови фактори върху устойчивостта на градската среда". 


Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 65 833,00 лева без ДДС. Срокът за подаване на оферти е до 17:30 часа на 07.11.2017 г.