Общинският съвет подкрепи предложението за отпускане на 22 000 лева за надграждане на системата за видеонаблюдение с нови камери, като приоритетни зони са детските градини, детските площадки, училищата, поликлиниката, градският парк. Част от средствата ще се използват за ремонт на компоненти от съществуващото оборудване. 


Сумата ще бъде отпусната от собствени приходи на Община Ботевград, се посочва в докладната до местния парламент. 


Изградената система за видеонаблюдение се администрира от Районно управление – Полиция и от Дирекция „Сигурност и обществен ред“.  Тя има висока ефективност както по отношение на рзкриваемостта на извършителите на противообществени прояви, така и по отношение на превенцията от извършване на такива.