След повече от час дебати и изказвания – Общинският съвет не взе никакво решение по повод докладната на кмета Иван Гавалюгов. Той поиска местният парламент да се произнесе дали общината да се възползва от правото си да обжалва становището на Басейнова дирекция „Дунавски район” , с което на МВЕЦ-а се дава право да черпи вода, докато нивото на язовир "Бебреш" спадне на 7.62 метра под преливника. /Досега разрешително бе до 5.10 м под преливника/


При гласуването на днешното извънредно заседание  „за” обжалване бяха 14 съветници, което е недостатъчно за приемане на решението. „Против обжалване” не гласува никой, мнозинството бяха „въздържали се”.
Нежеланието на част от съветниците да се произнесат по този важен въпрос пролича още в началото на заседанието, когато Георги Георгиев предложи тази точка да отпадне от дневния ред. Мотивът му бе, че кметът може да вземе и сам решение без да има непременно санкция от съвета. След последвало изказване на Тихомир Найденов, че извънредната сесия е свикана именно по повод тази докладна, Георгиев оттегли предложението си и точката остана в дневния ред.
В хода на дебата Дамян Маринов от ГЕРБ също предложи кметът сам да вземе решение дали да обжалва становището, тъй като съветниците нямали достатъчно информация.


По покана на кмета на сесията присъства директорът на "Напоителни системи" клон София Веселка Нинова и представител на "Басейнова дирекция Дунавски район" - Веселин Манов - директор на Дирекция “Контрол“. И двамата изтъкнаха, че промененото разрешително за водоползване на МВЕЦ "Бебреш" не крие рискове от повтаряне на водната криза от миналата година в Ботевград.


Очаквайте подробности.