На официалната интернет страница на Община Ботевград - www.botevgrad.bg, е публикуван отчет на кмета Иван Гавалюгов за отминаващата 2017 година. В обръщението му към жителите на общината се казва:


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


През периода на втората година от управлението на мандат 2015 - 2019 работихме упорито и последователно за постигането на основните цели, които си бяхме определили в Управленската програма.


Отчетът, който предоставям на Вашето внимание, е организиран по отделни направления, в съответствие с основните приоритети в работата на общинска администрация. Той отразява както постигнатите резултати, така и предстоящите за решаване проблеми, по които се работи.


Продължаваме работата си по коректен и отворен към гражданите модел на управление, в резултат на който да се създават все по-благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на всички жители на общината.


Пълният текст на отчета за 2017 година на кмета на Община Ботевград – Иван Гавалюгов, можете да прочетете ТУК.