За първи път от десетки години насам рекорден брой фирми са подали оферти за участие в обществена поръчка на Община Ботевград. Кандидатите за изпълнители са 38 на брой. Сред тях само две фирми са местни, а останалите са от София, Самоков, Пазарджик, Русе и други населени места в страната. Едно от условията към тях е да бъдат регистрирани в Централния професионален регистър на строителя. 


Обществената поръка, за която се състезават фирмите, е за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детските градини във Врачеш и Скравена. Тя е разделена на две обособени позиции: Изпълнение на пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ „Детелина” в село Врачеш – топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив; Изпълнение на пакет от мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на ОДЗ „Детелина” в село Скравена – топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив. 


Прогнозната обща стойност на обществената поръчка е в размер на 304 810.33 лв., от които 192 168.96 лв. е прогнозната стройност на обособена позиция под номер едно – за ОДЗ „Детелина” във Врачеш, и 112 641.37 лв. на обособена позиция под номер две - за ОДЗ „Детелина” в Скравена. В стойностите не е включен Данък добавена стойност. 


Средствата за ремонтните дейности на двете детските заведения са осигурени от Община Ботевград по проект към Националния доверителен Еко Фонд. 


Кои ще бъдат изпълнителите на двете обособени позиции, ще разберем от класирането, което ще стане известно в близките дни.