Както вече съобщихме, на последната сесия общинските съветници предоставиха безвъзмездно сградата на общежитието на СОУ „Христо Ясенов” за нуждите на футболната школа „Христо Стоичков”. За сега е ремонтиран изцяло първият етаж и в него ще бъдат настанени 40 деца.
На 7 септември по обяд бе извършено освещаване на сградата от отец Емил  в присъствието на Христо Стоичков, председателя на Общинския съвет д-р Цено Глогов, кмета на Общината инж.Богомил Георгиев, директора на училището Христо Андреев.
Дошлите родители на записаните в школата деца  и самите деца разгледаха обновените спални и други помещения на първия етаж.