В общежитието на ОУ "Васил Левски"-с.Лъга продължават подобренията.

Самата сграда е на два етажа, като на втория етаж са настанени момичетата. Почти от откриването на сграда в началото на 70-те години до сега някави особени подобрения, освен текущите ремонти преди началото на всяка учебна година, не са правени.  При това и към санитарно-хигиенното състояние изискванията са доста високи. С оглед и нуждите на децата, директорът на училището Георги Хр. Георгиев е внесъл в началото на това лято докладна записка в Общинския съвет-Етрополе за отпускане на допълнителни средства към бюджета на училището. Удобрените и отпуснати 6000 лева се влагат впоследствие в цялостен ремонт и подобряване на санитарния възел на етажа на момичетата. Облепените с плочки стени на банята и двете тоалетни, новите съвременни клекала и покрития с плочки под придават съвсем нов облик на помещенията. Основно ремонтирани са и външните тоалетни, в които има 6 клетки за децата и 1 за персонала.

С анекс към бюджета на училището  директорът е поискал допълнителни средства за ремонт и на санитарните възли на първия етаж. Такива не са му отпуснати, поради което ги е планирал в бюджета за следващата година. 

В момента на моето посещение се монтираше новозакупената пералня машина в общежитието, което е нещо ново и ще облекчи работата по санитарно-хигиенно обслужване на децата.