Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
23 новини с етикет: Стратегия

Проектът „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ботевград за периода 2023-2027г.“ на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ получи одобрение от оценителната комисия по Процедура чрез подбор на проектни..

Кметът на Община Ботевград - Иван Гавалюгов, кани жителите на Община Ботевград, бизнеса, неправителствените организации и всички, които проявяват интерес на публично обсъждане на проекта на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025 г. Събитието ще се състои на..

Наскоро Министерството на земеделието и храните оповести на своята страница в интернет списък с одобрените стратегии на местните инициативни групи, подадени в рамките на втората процедура за прием на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от..

През настоящата година Община Ботевград е заложила 850 000 лева от собствени приходи за социални дейности. О началото на 2017 год. са подпомогнати 46 жители на общината с инцидентно възникнали нужди, предимно за лечение, с общо 21 170 лева. По решение на Общинския съвет са отпуснати 5000 лева за..

Стратегията, с която Местна инициативна група – Ботевград ще кандидатства за финансиране, е на обща стойност около 6 милиона лева. Днес се състоя публичното й обсъждане. Стратегията бе представена от Петко Сименов, член на екипа, който е разработил документа.До 31 август е срокът, в който..

Сдружение „Местна инициативна група” /МИГ/ отправя покана към гражданите да вземат участие във финалното обсъждане на изготвената Стратегия за водено от общностите местно развитие. Обсъждането ще се състои на 26 юли от 17.30 часа в малкия салон на читалище „Христо..

Обстойно и задълбочено бе обсъдена Стратегия за развитие на Община Ботевград, с която Сдружение “Местна инициативна група“ – Ботевград ще може да кандидатства за финансиране по Програма за развитие на селските райони /пеирод 2014 - 2020 г./ към Министерството на земеделието и..

На редовното заседание на 25 февруари Общинският съвет ще обсъди Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Ако програмата бъде реализирана на 100%, очакваните постъпления от сделки с общински имоти възлизат на 1 183 000 лева. През настоящата година от наеми на помещения се..

Спасен Ценов – общински съветник от МК ГДБОП, е внесъл докладна в ОбС, в която предлага да бъде изготвена двугодишна програма за привличане на инвестиции и изграждане на бранд „Ботевград” като дестинация за инвестиции. Проектът за решение включва няколко подточки: Изготвяне на..

Приемането на Стратегията за съдебната реформа ще върне доверието на хората в съдебната система. Правосъдието е основа на държавата, а реформата в съдебната система е важен знак и към европейските ни партньори, и към презатлантическите, и дори към източните ни партньори. Това каза от трибуната на..

« предишна123следваща »