На среща с ботевградчани кметът Иван Гавалюгов отчете свършеното през настоящата година в Ботевград. Той акцентира върху по-важните обекти и дейности, като започна от тези, които бяха реализирани по проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. 


11 многофамилни жилищни бяха санирани по националната програма. Към момента само два блока не са въведени в експлоатация, но мерките са изпълнени, съобщи кметът Гавалюгов. Общият размер на осигурените средства от Българската банка за развитие е 10 350 243 лева. 


“Още десетки блокове в режим на етажна собственост са подали заявления за саниране. Надаваме се през следващата година да бъде отворен втори етап на националната програма. Ние съответно сме внесли заявленията в областта. Според информация от МРРБ, средства за следващия етап ще се предвидят, когато завърши санирането на всичките над 2 000 сгради в национален мащаб“, обясни кметът. 


На следващо място Иван Гавалюгов постави обектите, които се реализират по сходни проекти, финансирани от ОП “Региони в растеж“ , оперативна ос 2 “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност“. Става дума за 18 жилищни сгради и пет обществени /на общината, РС ПБЗН, читалище “Христо Ботев“ на природо-математическата гимназия и детска ясла „Детелина”, която е филиал на ДГ “Иглика“. Общата сума на вложените средства е 9 689 531 лв. Община Ботевград е директен бенефициент по оперативната програма, разясни той.  


През тази година приключи изпълнението на проекта “Инвестирам в спорта за кариерно развитие на млади хора. Двигател за интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград и Лесковац“ по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. Стойността на проектната разработка е 598 951 евро, от които в община Ботевград са реализирани дейности на стойност 406 069 евро. Голяма част от тези средства бяха за инвестиционни разходи по обновяване на спортна зала “Георги Христов“, доставяне на оборудване и обзавеждане за зала “Арена Ботевград“ – спортни съоръжения, фитнес уреди и други. 


Също така през 2018 год. по проект “Красива България“ бяха осигурени около 400 000 лева, от които около 120 000 лева са национално финансиране, а останалите – общинско. Те бяха вложени в основен ремонт на детска ясла “Здравец“. Общината отпусна допълнително средства за оборудване на детското заведение и ремонт на кухненския блок. 


По прословутия проект за подмяна на централния водопроводен пръстен са извършени ремонтни дейности от светофара при градския парк до моста “Чавдар“. В този участък е подменен водопровода и водопроводните отклонения към сградите. “Имам някакви надежди, че към края на годината ще получим средства, за да можем да се разплатим със строителя, ако не непълно, то поне частично, за извършените към момента строително-ремонтни дейности, а през следващата година държавата да ни отпусне останалите около 1 700 000 лева, за да продължи изпълнението на проекта, който е един от най-важните за нашия град“, каза кметът Иван Гавалюгов. 


През тази година започна благоустрояването на Стария Изток, за което е изготвен проект. Подменен бе покривът на ОУ “Н. Й. Вапцаров“. Продължава подмяната на уличното осветление – всички основни улици са с енергоспестяващо и високоефективно LED осветление. Извършен бе ремонт на съблекалните на градския стадион. Ремонтирана е останалата част от покрива на МБАЛ – Ботевград, както и една от операционните зали на болницата. Общината осигури средства и за закупуване на съвременна операционна маса на лечебното заведение, предстои закупуване на лампа за операционната маса и специализирани мивки. Това са само част от основните дейности, осъществени със средства на общината през 2018 год.  


Кметът Иван Гавалюгов обобщи, че общата сума, вложена в основни текущи ремонти, е 1 750 000 лева, като в нея не влиза изкърпване на улици в Ботевград и асфалтиране на десет улици във вилна зона Зелин. 


Кметът представи и кратък отчет за социалните дейности и плащания в Ботевград: Общината е изплатила еднократна финансова помощ на 143 майки, родили през настоящата година /през 2019 година ще започнат първите плащания от общината за деца, записани в детска градина/; Еднократна помощ за Великден са получили 152-ма жители на града с минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст; услугата “Топъл обяд“ се предоставя на 40 души. Услугата “Личен асистент“ ползват 55 човека; Еднократна финансова помощ за инцидентно възникнали нужди е предоставена на 18 човека; 158 души са се възползвали от безплатните профилактични прегледи; Безплатни кардиологични прегледи са преминали 130 жители на Ботевград. 


На финала на своето изказване Иван Гавалюгов отправи благодарност към фирмите, които подпомагат финансово провеждането на различни събития от културния календар на общината. 


Думата бе дадена на присъстващите граждани в залата. Да се вземат мерки за ремонт и отводняване на пътя за Чеканица, минаващ под стрелбището; Неправилното паркиране, което затруднява движението на автомобили и пешеходци; Липсата на осветление от паметника в парка до портала на индустриална зона “Микроелектроника“; Необходимостта от скосяване на тротоарите покрай основните улици в града, за да е удобно на хората с увреждания и на майките с колички; Лошото състояние на централната градска част, която “изглежда като след бомбандировка“. Това бяха част от разискваните проблеми по време на срещата. 


По отношение на поставения въпрос за центъра, кметът обясни, че има възложено проектиране за благоустрояване. По негови думи проектът ще се изпълнява на етапи. 


От името на собственици на имоти във вилна зона Зелин, кадастрален район №5, бе отправена благодарност към общинското ръководство за положените усилия да бъде отстранена фактическа грешка за този кадастрален район, което е спестило време и средства на хората.