Днес Община Ботевград изплати общо 22 600 лева финансова помощ на 44 майки, подали заявления в периода 16 ноември 2018 г. – 1 януари 2019 г., съобщи зам.-кметът Борис Борисов.


18 майки с висше образование са получили по 600 лева (10 800 лв.). 20 майки със средно образование са получили по 500 лева (10 000 лв.). По 300 лева (1 800 лв.) са изплатени на 6 майки с основно образование.


Средствата за финансово подпомагане на майките са заложени в бюджета на общината.