Днес Община Ботевград изплати общо 22 200 лева финансова помощ на 52 майки, подали заявления в периода 29 януари 2019 г. – 10 април 2019 г., съобщи зам.-кметът Борис Борисов.


11 майки с висше образование са получили по 600 лева (6 600 лв.). 22 майки със средно образование са получили по 500 лева (11 000 лв.). По 300 лева (2 400 лв.) са изплатени на 8 майки с основно образование. На 11 майки без образование са изплатени по 200 лева (2 200 лв.).


Средствата за финансово подпомагане на майките са заложени в бюджета на общината.