Общо 18 кандидати са подали оферти по четирите обособени позиции на обществената поръчка „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 2“. Девет от тях не са били допуснати до участие поради различни причини.


Комисията, провела обществената поръчка, излезе със следното класиране:


По обособена позиция № 1 - „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в сградата на „Военен клуб“, Ботевград, пл. „Незнаен воин“ № 6.“ - на първо място е „Растер-Юг“ ООД (Благоевград) с предложена цена 139 900,00 лева;


По обособена позиция № 2 - „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Синчец“, Ботевград, ул. „17-ти ноември“ № 7.“ - на първо място е „Омега билд корект“ ЕООД (София) с предложена цена 222 655,55 лева;


По обособена позиция № 3 - „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Зора“, Ботевград, ул. „Бенковска“ № 26, вх. А, ул. „Г. С. Раковски“ № 25, вх. Б.“ - на първо място е „Инженеринг вас строй“ ЕООД (Сапарева баня) с предложение 381 158,62 лева;


По обособена позиция № 4 - „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в многофамилна жилищна сграда „Урвич“, Ботевград, бул. „България“ № 4.“ - на първо място е „Еко – строй проект“ ЕООД (София) с предложена обща цена за изпълнение 79 777,77 лева. Всички цени са без включен данък добавена стойност. 


Максималният срок за изпълнение и на четирите обособени позиции е 450 календарни дни, но не по-късно от 11.09.2021 г.


Предстои Община Ботевград да подпише договори с избраните изпълнители.