Инвестиционното предложение е внесено от софийската фирма "МАУС ПС" за обществено обсъждане за въздействието върху околната среда. Намерението на фирмата е върху терен на улица "Индустриална" 1 да бъде изградена площадка за "събиране, временно съхранение, сортиране, мелене и гранулиране на отпадъци от пластмаса". Пластмасовите отпадъци ще се приемат с договори от юридически и физически лица. Върху площадката от 988 кв.м. ще има три зони - за приемане на отпадъци, за преработка и складова зона. Отпадъците, които не се преработват в България, ще бъдат балирани и съхранявани, докато се продадат в чужбина.


Според инвеститора изграждането на инсталация за преработването на пластмасови отпадъци ще има няколко ефекта - разкриване на нови работни места, ефективно използване на природните ресурси и на трето място - облекчаване на дейността на регионалното депо, тъй като в него отпадъците ще намалеят.


Информацията за инвестиционното намерение е публикувана на 6 ноември на официалната интернет страница на община Ботевград. Заинтересованите страни имат право да изкажат становища и мнения по повод реализирането на инвестиционното намерение. Мненията се приемат в деловодството на община Ботевград или на електронната поща на общината.