Местна гражданска инициатива (МГИ) са учредили в началото на този месец група граждани от Ботевград. Тя е създадена по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. 


Основната задача на новосъздадената МГИ е да постави пред съответните местни и държавни организации няколкото наболели въпроса, свързани с нивата на шум и възможността за поставяне на шумозащитни съоръжения на автомагистрала „Хемус“, в участъка на вилна зона Зелин.


Да припомним, че в средата на 2016 г. ръководството на Община Ботевград внесе аргументирано искане в Агенция „Пътна инфраструктура” за поставяне на шумоизолиращи панели по продължение на АМ „Хемус” в участъка, който преминава през вилна зона Зелин. Тогава обаче държавната структура не уважи искането на общината с аргумент – липса на финансови средства.


На провелото се на 02.02.2020 г. учредително събрание на МГИ е взето решение да бъде организирана подписка с две искания:


1. Да организира и извърши цялостно обследване и анализ на транспортния трафик и нивото на шум от автомагистрала „Хемус“ на територията на кв. Зелин, гр. Ботевград.


2. Да предприеме всички законови мерки за гарантиране правото на гражданите да имат здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените показатели за шум в околната и жизнената среда, в това число и поставяне на шумозащитни съоръжения при нужда.


Исканията ще бъдат изпратени до Агенция „Пътна инфраструктура“, до областния управител на Софийска област и кмета на Община Ботевград.


Подписите ще се събират в почивните дни - събота и неделя, от 9:00 до 10:00 часа и от 11:00 до 12:30 часа до края на месец март. Това ще става при чешмата над манастир „Рождество на пресвета Богородица“ (магазина в Зелин).


За повече информация и връзка с доброволците можете да се обръщате към Фейсбук групата на МГИ: Зелин - местна гражданска инициатива