На заседанието миналия четвъртък Общинският съвет прие отчета на МБАЛ Ботевград с 23 гласа “за“ и 3 “въздържал се“ – д-р Георги Канзов, адв. Георги Донков и Кирил Руневски от ГЕРБ.


Кметът на общината Иван Гавалюгов и общински съветници от мнозинството дадоха висока оценка за управлението на лечебното заведение. 


Вижда се устойчива тенденция в подобряване на финансовото състояние на болницата. Не е тайна, че от няколко години имаше влошаване на финансовите параметри. Това наложи смяната на няколко управители. Мисля, че в лицето на д-р Китанов болницата се сдоби с управител, който успя за по-малко от две години да разреши едни основни проблеми. На този етап чувстваме удовлетворение от факта, че болницата успява не само да стабилизира финансовото си състояние, но и да изплаща задълженията си към доставчици на различни услуги и успява да увеличава с един доста адекватен темп средната работна заплата, което пък е гарант, че ще успее да задържи медицинските специалисти и да привлече нови, което гарантира качеството на медицинското обслужване. Това заяви Иван Гавалюгов по време на обсъждането на отчета. Той благодари на д-р Китанов за положението усилия и изрази надежда, че тази положителна тенденция на развитие на лечебното заведение ще продължи. 


Думата поиска д-р Георги Канзов, който каза, че докато слушал изказването на кмета се чудил дали да взима отношение, или не, но все пак решил да зададе своите въпроси. Той попита дали е гарантирано, че надлимитната дейност на болницата ще бъде заплатена от Здравната каса. Съветникът поиска разяснения по разходната част на отчета и се поинтересуваха на какво основание за две години са отписани вземания, възлизащи на над 143 000, с изтекъл давностен срок.


Д-р Китанов обясни, че по тези въпроси е представил писмен отговор на Постоянната комисия по здравеопазване в Общинския съвет. Въпреки това той отговори на д-р Канзов. Съветникът обаче отвърна, че нищо не е разбрал от казаното. 


Цветан Миньовски поздрави ръководството на болницата за доброто управление. Той подчерта, че болницата е необходима на нашия град, тъй като при нужда местните хора търсят медицинска помощ най-напред в нея. “Затова Общината и Общинския съвет трябва да помагат на лечебното заведение“, добави съветникът.   


Тихомир Найденов също взе отношение: “Д-р Канзов доста язвително се изказа. Но аз пък бих искал да му кажа, че следва да идва на комисиите, да се запознава с данните и да задава въпросите, които има. Доколкото знам, не се е появявал на нито една комисия. А сега губи времето на всички ни с въпроси, на които можеше да получи отговори на заседанието на комисиите. Не знам дали д-р Канзов си е направил труда да види резултатите на болницата преди две-три години. Те, за съжаление, бяха отчайващи, тенденцията беше изключително стръмна и изключително надолу. Факт е, че откакто д-р Китанов се зае с управлението, състоянието на лечебното заведение се подобрява. Това е видно и от натуралните показатели, като брой преминали болни, което е една положителна атестация за дейността на болницата. Сигурен съм, че когато бъде реализиран и проектът за енергийно обновление, МБАЛ ще бъде в едно още по-добро състояние.“. 


Лекарите в Общинския съвет - д-р Елица Петрова, д-р Златева и д-р Горгачева, поздравиха д-р Китанов за перфектното и разумно управление. По от отношение на представения отчет, д-р Горгачева изтъкна, че той е изключително обстоен и добре структуриран. 


Цветан Цолов се поинтересува дали д-р Пламен Китанов е  търсил контакт с ръководството на Община Правец за подпомагане на ботевградската болницата, например със закупуване на апаратура. Той обясни, че отправя този въпрос, тъй като в нея се лекуват не малък брой пациенти от съседната община. “Само за медицинска апаратура Община Ботевград е отпуснала над 70 000 лева през 2019-та година“, подчерта съветникът. 


Д-р Китанов отговори, че е водил разговори, но всички приключвало с думите: “Добре, ще видим.“.


“Община Правец е дала писмо за подкрепа на болницата в Етрополе, т. е., че населението на Правец се лекува там, което не отговоря на истината. Затова част от парите по методиката на Министерството на здравеопазването отиват в Етрополе“, съобщи управителят на МБАЛ Ботевград пред местния парламент.