Мотивацията за проучването за изграждане на велоалея по бул. „България“ е продиктувано от идеята за установяване на пешеходното и немоторизирано движение в централните градски  части като основен приоритет в планирането и развитието на града.


Основни принципи при проектиране на средата ще бъдат:


- Приоритизиране на пешеходното и велосипедното движение;


- Успокояване на автомобилния трафик в центъра на града;


- Запазване на габарита на тротоара;


- Осигуряване на пешеходни пресичания на всяко кръстовище в  обхвата на разработката;


- Непрекъснатост на велосипедното движение;


- Отделяне на велосипедното от пешеходното и автомобилното  движение  и намаляване на конфликтните точки между различните участници в движението;


- Осигуряване на сигурност и удобство при придвижването на всички участници в движението – пешеходци, велосипедисти и автомобили;


- Осигуряване на достъпна градска среда за хора в неравностойно положение, хора с детски колички и възрастни;


- Осигуряване на свързаност между различните участници в  движението и прилежащите на булеварда квартални пространства;


- Обособяване на допълнителни елементи на ландшафта като озеленени ивици и дървесна растителност;


- Подобряване условията за оттичане на дъждовни води в зелените ивици по продължение на булеварда и разтоварване на  канализационната инфраструктура;


За визуализиране на видеоклипа с идейния проект използвайте следния линк: Велоалея и паркинги по бул. „България“ в гр. Ботевград


Обществено обсъждане на идейния проект за велоалея и паркинги по бул. „България“ ще се проведе. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов пред местните медии днес. „Това е практика, която ние сме установили и утвърдили. Ако гражданите и заинтересуваните лица направят конструктивни предложения по идейния проект, те ще бъдат взети предвид“, каза той и добави: „Мисля, че за всички е важно да имаме добра комуникационна свързаност между централна градска част и градския парк. Такава, каквато ще осигури комфорт на преминаващите по тази основна пътна артерия и, разбира се, велосипедисти, майки с колички и други.“.