Животновъдите и пчеларите могат да кандидатстват за финансово подпомагане по de minimis от 11 до 24 август 2020 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“, съобщават от общинската служба по земеделие. 


Предвиденият бюджет по помощта de minimis за фермери, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, е 25 660 000 лв. На финансиране подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020.


Ставките за подпомагане са:


до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;


до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 20 лв. от 51-то животно за млечни крави; до 20 лв. за млечни крави в планински райони;


до 40 лв. до 50-то животно, вкл. и до 30 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;


до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;


до 80 лв. за биволи;


до 15 лв. до 200-то животно, вкл. и до 10 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;


до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;


до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони.


Ресурсът по минималната помощ de minimis за пчеларите е в размер на 5 милиона лева за 2020 г. Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите на пчеларите при отглеждане на пчелните семейства, както и за възстановяване на загубите им от ниските добиви. Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство.


По данни от регистъра на земеделските стопани през 2020 г., на територията на страната се отглеждат 712 079 пчелни семейства от 6 468 земеделски стопани.


На официалната интернет страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани указанията за прилагане на държавните помощи, както и образци на документите за кандидатстване: https://www.dfz.bg/bg/darzhavni-pomoshti/minimalni-pomoshti/


За започването на приемите ДФ „Земеделие“ ще информира чрез кратко съобщение (SMS) допустимите за подпомагане земеделски стопани. Съобщението ще бъде изпратено от телефонен номер 180-080..