На извънредното заседание днес Общинският съвет подкрепи единодушно докладната за обявяване на конкурс за избор на управител на МБАЛ Ботевград.


Местният парламент гласува и направените предложения да бъде представен в комисията по организиране и провеждане на конкурса от двама свои представители – д-р Илин Черняшки и д-р Христо Железарски. 


В комисията влизат двама представители на Община Ботевград. Това са зам.-кметът Борис Борисов и началникът на отдел “Правно и нормативно обслужване“ – Николай Николов, които са съответно председател и секретар на комисията. В нейния състав ще има и представител на РЗИ – София област. 


Повече за конкурса: https://botevgrad.com/news/79913/Predstoi-obyavyavaneto-na-konkurs-za-upravitel-na-MBAL-Botevgrad/