Двойки с репродуктивни проблеми ще бъдат подпомагани на местно ниво. Това става ясно от докладна на кмета Иван Гавалюгов до Общинския съвет. Той предлага да бъде приет Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечението на безплодие на лица, двойки във фактическо съжителство и семейства с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на община Ботевград. 


„В национален мащаб има създаден Фонд за асистирана репродукция /ФАР/, който заплаща до три ин витро процедури на двойки, отговарящи на определени критерии.  Държавното финансиране обаче не успява да достигне до всички нуждаещи се, а освен това има процедури, за които не е осигурено държавно финансиране – донорските, процедури, съпътстващи оперативни лечения, скъпоструващи изследвания и медикаменти. По тази причина в последните години общините все по-често се включват в подпомагане на лечението, свързано с репродуктивното здраве на своите съграждани“, пише в докладната записка до местния парламент. 


Общинският съвет ще трябва да предложи свои представители за членове на Комисията, която ще разглежда и одобрява исканията за финансово подпомагане по предложения Правилник. Тя ще бъде назначена със заповед на кмета на Общината. В нея ще влизат трима представители на Община Ботевград, трима общински съветници и един представител на МБАЛ Ботевград – акушер-гинеколог.


Комисията ще трябва да изработи система от критерии, които да внесе за одобрение от Общинския съвет в срок до последното редовно заседание през тази година. 


Средствата, предвидени за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с ин витро, ще се гласуват всяка година с бюджета на община Ботевград, като предложението ще се внася от комисията по изпълнение на Правилника. 


Сумата, с която ще бъдат подпомагани лицата, семействата и двойките, живеещи на семейни начала, ще бъде в размер до 2 000 лева на заявител, като кандидатства само един от партньорите. Лекарствените продукти, финансирани със средства по Правилника, следва да отговорят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.


В Правилника изрично е записан: „Кандидатстването за финансово подпомагане „ин витро“ процедури на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на община Ботевград, със средства, предвидени в бюджета на Общината, не ограничава правото и възможността да кандидатстват за финансово подпомагане от Център „Фонд за асистирана репродукция. “.  


Съгласно изискванията в Правилника, всяко заявление за финансово подпомагане със средства от общинския бюджет, ще трябва да бъде придружено от съответните медицински и други документи.