Със сигурност условията, в които ще се проведат предстоящите парламентарни избори, ще са по-различни по абсолютно обясними причини за всички. Все още очакваме така наречения, дали като работно, или като официално заглавие, здравен протокол, по който ще се провеждат самите избори. В него ще бъдат описани всички условия и изисквания, технически процедури, работата на секциите, начина на гласуване, изчакване, пропускателен режим в самото помещение, отстояние и т.н.. Това ще бъдат особеностите. Притеснения лично аз нямам. Убеден съм, че общинската администрация, като реален изпълнител на изборния процес в община Ботевград, ще се справи с всички изисквания. Инфраструктурата го позволява. Разбира се, особеното ще бъде машинното гласуване във всички секции успоредно с традиционното гласуване с хартиена бюлетина. Това каза кметът Иван Гавалюгов в отговор на въпрос за организация на избори в условията на пандемия, който му бе зададен по време на днешния брифинг за местните медии. 


„Не очаквам да има проблеми. Надявам се изискванията да бъдат реалистични и изпълними, а не просто пожелателни, но тепърва ни предстои да се запознаем с тях от въпросния здравен протокол, който ще разпише ясно правилата и процедурите по провеждането и администрирането на изборния процес в изборния ден. От днешна дата до датата на изборите има почти два месеца. Обстановката би могла да се промени в една или друга посока, дано е в положителна, така че да се наложат някои допълнителни ограничения или разхлабвания на мерките с оглед на актуалната ситуация към датата на изборите. Два месеца, с оглед динамиката, която наблюдаваме на този процес – пандемичния, са изключително голям период и се допускат възможности да бъдат променени или актуализирани някои от правилата, обясни градоначалникът.  -Към настоящия момент няма никаква конкретика. Всички следим изказванията, мненията, намеренията на държавата в тази посока. Към момента официално няма нищо разписано“, допълни той.