Само в рамките на няколко дни бяха събрани над 500 подписа в подкрепа на искането за изграждане на първоначално предвидения в проекта за модернизация на пътя Ботевград - Мездра пътен възел при село Скравена и Скравенския манастир. Подписката продължава, съобщи един от инициаторите - Здравко Лесичков. 


Никога не е предвиждано да има надлез при манастира. В проекта беше заложено при дърводелския цех да има съвременно съоръжение, пътен възел - детелина, както при другите населени места, покрай които минава скоростният път. По предназначение то трябваше да даде възможност на жителите, туристите и инвеститорите да имат директен достъп до селото. Това пътно съоръжение е премахнато. Скравена ще е единственото населено място, през чието землище минава скоростният път и няма директно отклонение към него. Това не е справедливо. Жителите на Скравена не са друга категория хора, те работят, плащат данъци и имат право да се възползват от скъпо струващия скоростен път, минаващ покрай селото им.


Пътищата са, за да улесняват живота ни, да свързват, да разкриват хоризонти и възможности за туризъм, бизнес, партньорства. Поради отменения от първоначалния проект пътен възел на новостроящия се скоростен път край Скравена, селото, вместо да подобри перспективите си за развитие, ще изпадне в изолация, което закономерно породи обществено недоволство. Справедливо е да бъде преразгледано решението и одобрено изграждането на пътния възел, така че да се отговори на дългогодишните очаквания и надежди, на правото на жители, туристи, поклонници, бизнесмени, предвид потенциала за културен туризъм, икономически растеж и благоустройство на селището и района. Жителите на Скравена не само са в правото си да защитят интереса на селото си, но  и са длъжни, защото следващите поколения няма да одобрят едно тяхно бездействие“, коментира г-н Лесичков пред наш репортер.


Събраните до момента подписи са приложени към писмото до институциите, пред които жителите на село Скравена настояват да бъде преразгледан проектът на  високоскоростния път Ботевград – Мездра за участъка покрай Скравена. То е внесено заедно с писма за подкрепа от: Българския туристически съюз; отец Петър, председател на църковното настоятелство на храм „Св. св. Козма и Дамян“, с. Скравена; Народно читалище „19 февруари 1906“, с. Скравена; Дружество „Архитектурно наследство“ към Съюза на архитектите в България; Земеделска кооперация „Баткун“ ДЗЗД, с. Скравена.


Пълният текст на писмото гласи:


Туристическа кооперация „БТС Аемон“


с. Скравена, Вилна зона № 7


Община Ботевград


тел: +359 898 525207


e-mail: info@aemon.bg


 


Гражданска инициатива за развитие на културно- исторически 


и туристически обект Скравенски манастир „Св. Николай“


 


Изх. N 0104


c. Скравена 21.03.2021


 


ДО 


Г-Н БОЙКО БОРИСОВ 


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


КОПИЕ 


ДО:


Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА


МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


ДО:


Г-ЖА МАРИЯНА НИКОЛОВА


МИНИСТЪР НА ТУТИЗМА


ДО:


Г-Н ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТОРА“


ДО:


Г-Н ИЛИАН ТОДОРОВ


ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ


ДО:


Г-Н ИВАН ГАВАЛЮГОВ 


КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД


 


ОТНОСНО: Възстановяване на заложен в проекта, и впоследствие премахнат, пътен възел на скоростен път  Е 79 Ботевград–Видин при село Скравена и Скравенски манастир „Св. Николай“


 


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,


УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ,


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА


Жителите на село Скравена приветстват изграждането на скоростен път Е 79, Видин–Ботевград. Това е свързано с осигуряване на по-добър транспортен достъп до селищата, както и с ефективно използване на местния потенциал за развитие на икономиката и на интеграцията на района към по-развитите области на страната. Новият скоростен път ще е инвестиция в устойчивото регионално развитие на село Скравена и общината. В изработения и одобрен проект беше предвиден пътен възел (отклонение) към село Скравена и Скравенския манастир. 


За съжаление преди време ентусиазмът ни спадна, тъй като разбрахме, че пътният възел, заложен и одобрен в първоначалния проект, е отпаднал без да бъдат информирани за това местните жители и магистралата ще мине през землището на село Скравена и покрай самото село, без да се осигури каквото и да било отклонение. В изолация остават село Скравена, Скравенския манастир, който се намира само на 300 метра от новата магистрала и вилната зона! По този начин ще се затрудни ежедневието на местните жители, ще се възпрепятства достъпът до светата обител на туристи и поклонници, особено в случаите на пътуване с автобус, каквито са преобладаващите екскурзии. Жителите и гостите на района няма да могат да се възползват от удобството на скоростния път, което ще обезсмисли направената от страна на държавата голяма инвестиция. Село Скравена ще е единственото населено място покрай което (и в землището на което) минава скоростният път, без да е изградена връзка (отклонение) от/ към него. 


Скравена е сред големите села в България с население над 2000 души – 1813 жители по постоянен адрес и 198 по настоящ адрес. В прилежащата вилна зона има над 130 вили и през последните години постоянното население се увеличава. Селото се намира на 5 км от Ботевград и на 60 км от София. Голяма част от населението е в трудоспособна възраст. В селото има четири промишлени предприятия, а част от жителите извършват ежедневно пътувания, свързани с работното им място. Тук се намира най- голямата овцеферма в Софийска област.


Пътищата се изграждат, за да свързват населените места. Парадоксът е, че чрез изграждането на скоростния път държавата цели осъществяването на оптимална свързаност на Северозападна България с останалите райони в страната, а на практика ще се получи обратното – изграждането му ще наруши и затрудни комуникациите в района на селото! Липсата на отклонение от магистралата ще затрудни достъпа до селото и ще увеличи времето за пътуване, вместо да го съкрати. Това няма да подпомогне развитието на икономическия потенциал на района. Тъкмо обратното! Лишаването на селото от директен и удобен достъп категорично ще рефлектира негативно върху инвеститорския интерес. Ще отблъсне туристите, които идват тук за краткотраен отдих през почивните дни. Потокът от поклонници към духовната обител ще намалее и постепенно манастирът ще запустее. 


Ние приветстваме държавната политика, че туризмът, свързан с културните забележителности и историята на страната ни, трябва да се насърчава и подпомага. Перспективата за неговото развитие е свързана с добрата инфраструктура и лесния достъп до обектите. А районът на село Скравена има какво да предложи за развитие на туристическия бизнес:


Останки от автентична отбранителна система от 10 крепости от предримската епоха (V–ІV век пр.Хр.), свързана с траките. Централната крепост („Градището”) е при село Скравена.


• Автентичен римски път, който може да се превърне в туристическа атракция. Останки от вила рустика.


• Останки от старото селище Грамаде, разрушено при падането на района под османска власт. 


• Скравенски манастир „Св. Николай“, основан през Х век (основите му датират от трети век!)  – недвижима културна ценност. Той е само на 250–300 метра от трасето на бъдещия скоростен път. Разрушаван и възстановяван, днес манастирът се поддържа от миряните и е обект на поклоннически туризъм. В двора на манастира расте вековен дъб (Цер) на около 500 години, включен в Регистъра на вековните дървета в България, заедно с още 5 дървета в селото.


• Паметник костница на Ботевите четници, единствена по рода си в България, в която се съхраняват главите на 10 четници, загинали при село Люти брод. Включена е в Стоте национални туристически обекта.


• Ежегодно на 2 юни в селото се провеждат чествания в памет на Ботев. Те започват още в първите години след Освобождението 1878 г. на гроба на Ботевите четници, погребани в двора на църквата през 1876 година.


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Обръщаме се към Вас с искане да се преразгледа решението за премахване на предвидения пътен възел на скоростен път Е 79 Видин - Ботевград към селото и Скравенския манастир „Св. Николай“. Искрено се надяваме да се възстанови първоначалният проект и да се изгради отклонението. Това ще направи селото по-атрактивно място за живеене, работа и инвестиции, ще задържи младите хора и ще намали миграцията. Отклонението ще спаси от запустяване и забрава манастирът „Св. Николай“ и ще даде възможност за достъп до недвижимите културни ценности в околностите и социализирането им. 


Уверени сме в правотата на нашата позиция, настояваме за Вашата намеса и покрепа за решаването на проблема, както и на лична среща в близките дни в удобно за Вас време.


С уважение,


Здравко Лесичков


Председател на управителния съвет на туристическа кооперация „БТС АЕМОН“