От началото на миналата седмица започна полагането на нови бордюри и УНИ паваж по двата тротоара на ул. „Княз Борис I” в Ботевград. Както сме информирали в началото на месец юни Община Ботевград обяви обществена поръчка за „Ремонт и подмяна разпределителен водопровод, подмяна на бордюри, тротоарна настилка и асфалтиране на ул. „Княз Борис I”, в участъка от ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Сан Стефано“. Тя бе спечелена от ЛКС ООД с ценова оферта от 233 848,96 лева без ДДС при зададена предварителна стойност от 235 000,00 лева. 


Първия етап от ремонта на ул. „Княз Борис I” приключи преди около 15 дни, когато завършиха дейностите по подмяната на 520 метра водопровод, монтирането на пожарни хидранти, както и отклоненията към имотите.


След изграждането на новите тротоари предстои и цялостно асфалтиране на улицата.