Както сме информирали, в края на миналото лято Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община Ботевград“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“. Проектът е на обща стойност 6 968 109.96 лв. с вкл. ДДС.


В момента обществената поръчка е на етап разглеждане на техническите предложения. Постъпили са близо 40 предложения от фирми. Обществената поръчка е разделена на 4 обособени позиции, това са пътищата: Врачеш-Врачешки манастир, Боженица-Курново, Ботевград-Зелин и Липница-Елов дол. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов.


Ако няма забавяния по обществената поръчка, например обжалвания на класирането, реално през месец март ще има сключени договори с фирми-изпълнителки и през април ще започне същинската работа, съобщи още кметът. 


Другият важен проект, за който Община Ботевград е осигурирала средства в размер 970 098 лв. е на етап съгласуване на тръжните процедури с държавен фонд "Земеделие", който отпуска сумата. Проектът е за реконструкция на съществуващите улици, тротоари и съоръжения в селата Трудовец, Врачеш, Литаково и Скравена. 


Повече по темата – във видеото към текста!