Община Ботевград обяви обществена поръчка с предмет: „Ремонт на околоблоково пространство на многофамилна жилищна сграда на ул. „Извор“ №2“. Целта на проекта е благоустрояване на поземления имот и обособяване на паркоместа за живущите в жилищната кооперация.


Дейностите са включени в списъка на текущите ремонти на общинска инфраструктура за 2022 г. 


Прогнозната стойност на обществената поръчка е 83 330,00 лева без ДДС. Тя се финансира от бюджета на Община Ботевград. Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 30 май 2022 г.


Срок за изпълнение на обществената поръчка – до 3 месеца, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.


Повече информация за обществената поръчка ще откриете ТУК