Проектът на Наредбата трябва да бъде внесен за гласуване в ОбС на 31 юли 2022 год.


Общинският съвет взе решение за създаване на временна комисия, която да изготви проект на Наредба за условията, реда, критериите за подпомагане на спортните клубове, за оценка на спортните резултати и за разпределение на средствата за спорт в общината. Тя ще бъде съставена от 11 човека – осем общински съветници и трима общински служители. Докладната беше внесена от председателя на местния парламент – д-р Илин Черняшки. 


Това беше най-дълго дебатираната докладна записка по време на редовното заседание на Общинския съвет. Първото предложение за членове на Комисията направи д-р Марияна Горгачева: Адв. Георги Донков, Дамян Маринов, Цветан Цолов, Иван Николов, Йонко Ненчев и Николинка Цолова. 


Според Кирил Руневски от ГЕРБ, съставът на действащата към Общинския съвет Постоянна комисия за работа с децата, младежта, спорта и туризма трябва да бъде променен, тъй като до този момент тя не е изпълнена основния си ангажимент, за който е създадена, а именно да изготви такава Наредба. Той посочи, че повечето от членовете й са в конфликт на интереси. Руневски подхвърли, че един от членовете й дори е оказвал натиск върху определени спортни клубове и цитира следните думи: “Трайте си, сега да се снишаваме, аз ще Ви уредя 500, 1000, 2000 лева допълнително спрямо бюджета от предната година.“. Той предложи наименованието на Наредбата да бъде: “Наредба за условията, реда, критериите за подпомагане на спортните клубове, за оценка на спортните резултати, разпределение на средствата за спорт и експлоатация на спортните обекти и съоръжения на община Ботевград.“. Кирил Руневски предложи още в Комисията по създаване на наредбата да бъдат включени Любчо Василев и Ангел Ангелов. Първоначално Любчо Василев се съгласи, посочвайки, че е съгласен само при условие, че няма да замества друг предложен член на Комисията, но впоследствие си направи отвод. В хода на дебата Илин Черняшки предложи на негово място в състава на Комисията да влезе Петър Петров.


По повод казаното от Кирил Руневски, председателят на Общинския съвет се обърна към него, призовавайки го да сезира компетентните органи, ако разполага с конкретна информация за лицето, чиито думи цитира.  Илин Черняшки подчерта, че внася тази докладна заради опити да се създават интриги между клубове и между общински съветници, след като е била избрана временната комисия за разпределение на средствата за масов спорт. “Освен това е крайно време да има разписани такива критерии“, подчерта той.


Адв. Донков заяви, че подкрепя изказването на колегата си Руневски, изтъквайки, че от началото на мандата двамата са поставяли няколко пъти въпроса за липсата на такава Наредба, както и на ясни критерии за разпределяне на средствата за спорт и финансиране на спортните клубове, за липсата на прозрачност при използването на спортните обекти. Той заяви, че ще остане в Комисията и ще помогне да се изработи Наредба, която, по негови думи, “да постави три основни камъка на прозрачност на управление на финансите за спорт в общината – ясни критерии за финансиране, ясни критерии за използване на спортните обекти, ясна забрана за скрито финансиране на клубовете, извън средствата, предвидени в общинския бюджет“. Адв. Георги Донков даде пример с БК “Балкан“, който се финансира чрез договори за рекламни услуги. 


“Никой не е спирал общинските съветници да инициират внасянето на такива наредби. Не знам защо обвиняват д-р Черняшки, че много късно я внася?! По отношение на скритото финансиране – считам, че се вижда колко хора има в спортната зала. Едва ли някой нормален човек ще е против поставянето на билбордове извън територията на града или, например, брандиране на част от спортната зала, вместо да се вадят тези пари от Общината. Мисля, че това е някаква Ваша фикция, че тук става някаква далавера. Малко са общините, които са способни да намерят толкова много рекламодатели, които да осигурят финансирането на такъв клуб“, заяви Тихомир Найденов. Той даде пример с бюджета на община Пазарджик, в който за издръжка на спортни клубове, без средствата за издръжка на спортната база, са предвидени 3 800 000 лева. “Да, Пазарджик е доста по-голяма община, но това е факт“, допълни Найденов.


Сашо Везенков покани колегите си Кирил Руневски и адв. Георги Донков в залата, за да им бъде разяснено как се разпределят парите, които с помощта на Общината са били осигуравани за баскетбола. 


Обръщайки се към адв. Донков, Везенков заяви: “Да се занимавате с баскетбола, и то в продължение на една година да слушам как на тъмно се разпределят парите, на мен не ми е приятно. Защото знам как се намират тези пари. Не Ви прави чест, защото сте син на човек, който обичаше баскетбола и беше пряко свързан с този спорт. Ботевград се слави с баскетбола. Баскетболът е нещото, което може да събере 3 000, 4 000, 5 000 човека на едно място. Вие не може да съберете толкова хора.".


“Г-н Везенков говори така понеже е пристрастен към професионалния баскетболен клуб, а ние говорим за децата на Ботевград. Тук трябва, най-накрая, тази Община да си го набие в главата, че това е спорт за всички“, отвърна Руневски. 


Последваха още изказвания и предложения за членове на Комисията, която да изготви проект на Наредба. Постъпиха предложения в състава й да влязат Кирил Руневски, д-р Георги Канзов, д-р Марияна Горгачева, но и тримата си дадоха отвод. Д-р Горгачева дори апелира колегите си да бъдат делови, разумни и да не разводняват темата с излишни предложения. 


Относно предложението на Кирил Руневски за промяна името на Наредбата, фигуриращо в проекта на решение, предложен от председателя на ОбС, адв. Мария Накова обърна внимание, че стопанисването на спортните обекти е поверено на ОП “Балкан“, което си има правилник за дейността.


След  приключване на дебата, думата поиска кметът Иван Гавалюгов. “Активните общински съветници по темата имат чудесна възможност да покажат, че не са дървени философи и заядлици, а могат действително да бъдат полезни на Общинския съвет, участвайки в изготвянето, според тях, на изключително важна общинска Наредба, която ще внесе прозрачност в разпределението на общинските средства за масов спорт“, каза той. 


Иван Гавалюгов се обърна и към Кирил Руневски: “Г-н Руневски, изнервен ми се видя завършекът на последното Ви изказване: “… набийте си в главата, че става въпрос за нашите деца, за масов спорт“. Вие лично отделяли ли сте средства за масов спорт, не за такса на Вашето детенце, ако тренира в детска градина или в някой клуб, а просто да финансирате и да подпомогнете? Знаете ли как се издържа един клуб? Не Ви отива точно на Вас, няма никаква информация да имате отношение към който и да е спорт, още повече да участвате със средства за финансиране на който и да е спорт, да държите такъв тон. Защото в тази зала присъстват хора, които системно подпомагат под различна форма, включително и финансова, дейността на различни спортни клубове, далеч не само баскетбола, което Ви е някакви фикция заради моята персона и личното ми отношение към този спорт.“. 


В крайна сметка, след постъпилите предложения за членове на Комисията и направените отводи, Общинският  съвет утвърди нейния състав: Адв. Георги Донков, Дамян Маринов, Цветан Цолов, Иван Николов, Йонко Ненчев и Николинка Цолова, Ангел Ангелов и Петър Петров. В състава й ще влязат и трима служители на общинската администрация, които ще бъдат утвърдени със заповед на кмета. 


Общинският съвет не прие предложението на Кирил Руневски за промяна на името на Наредбата, така че към него да бъде добавено: “за експлоатация на спортните обекти и съоръжения на община Ботевград“. Обяснение за отрицателен вот поиска Тихомир Найденов. “Гласувах против само по една причина. Смятам, че трябва да има две отделни наредби - едната за разпределение на средствата за клубовете и една – за спортната база“, заяви той.