Спортните министри на повече от 30 вропейски и неевропейски страни приеха общ призив Русия и Беларус да бъдат напълно извадени от международния спорт. Сред страните от ЕС не са България и Унгария, а от европейското икономическо пространство не се е подписала Швейцария.


Полският министър Камил Бортничук представи общата позиция, в която се казва:


"Настояваме за спиране на членството на руски и беларуски спортни съюзи в международни федерации, отстраняване на представителите на тези страни от ръководните органи на международните федерации и спиране на излъчването на международни спортни събития в Русия."Това е втората съвместна позиция на спортни министри от Европа и други части на света. Първата беше представена на 8 март, малко след агресията на Русия срещу Украйна. "Препоръчахме на международните федерации да изключат руски и беларуски спортисти и отбори от международни състезания и да оттеглят Русия и Беларус от правото да организират големи международни събития", припомни министър Бортничук.


Министрите казват, че Русия е избрала да започне непредизвикана и неоправдана война срещу Украйна, подкрепяна от беларуското правителство, което е неприемливо, грубо нарушение на международните задължения на Москва, а зачитането на човешките права и мирните отношения между нациите са в основата на международния спорт.


Като група от съмишленици, ние подкрепяме нашата декларация от 8 март и освен това, признавайки независимостта на спортните организации, ние изразяваме позицията на нашите правителства, че:


• Руските и белоруските спортни управителни органи на национално ниво трябва да бъдат прекратени като членове на международни спортни федерации;


• лица, тясно свързани с руската и беларуската държава, включително държавни служители, трябва да бъдат отстранени от влиятелни позиции в международни спортни федерации, включително управителни съвети и организационни комитети;


• национални и международни спортни организации трябва да обмислят спиране на излъчването на своите спортни състезания в Русия и Беларус.


В случай че национални и международни спортни организации и други организатори на спортни събития решат да позволят на свързани със спорта лица (включително играчи, активисти и администратори) от Русия и Беларус да участват в спортни събития:


• трябва да е ясно, че тези хора не представляват руската или беларуската държава;


• да се забрани използването на спортни събития на държавните знамена, гербове и химни на Русия и Беларус;


• да се предприемат подходящи стъпки, за да се гарантира, че всички публични изявления или символи, показани на спортни събития - от всички участващи играчи, официални лица и администратори - отговарят на условията на това изявление.


Тези ограничения следва да се прилагат, докато отново стане възможно сътрудничеството, основано на международните правила.


В края на февруари Международният олимпийски комитет (МОК) препоръча на международните федерации да отстранят спортисти от Русия и Беларус от надпреварата. В резултат на това много федерации последваха тези препоръки, докато други позволиха на спортисти от двете страни да се състезават само с неутрален статут.


Руският олимпийски комитет (РОК) нарече решението на МОК неразумно и дискриминационно спрямо руските спортисти. РОК е убеден, че препоръките на МОК и последвалите ги решения на международни организации "грубо нарушават принципите на международното олимпийско движение".