Тридесет и шесто извънредно заседание на  13.10.2022 г. /четвъртък/ от 17.30 часа в Малкия салон на Народно читалище „Т. Пеев - 1871”– втори етаж при следния


ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Освобождаване на Марин Василев Маринов от длъжност Председател на Общински съвет-Етрополе.


2. Избиране на общински съветник, който да председателства заседанието.


3. Нов избор на Председател на Общински съвет-Етрополе.


Марин Маринов:  /п/       


 Председател на Общинския съвет