До края годината в Ботевград трябва да има сепарираща и компостираща инсталация. За двете съоръжения има осигурено европейско финансиране за близо 9 милиона лева по договор, който Oбщината е подписала още през 2018 година.
На какъв етап е обществената поръчка за избор на изпълнител,  oтговорът на кмета Иван Гавалюгов:


„Бяха подадени две предложения по обществената поръчка. Достигна се до отварянето само на едната ценова оферта, защото другата фирма беше отстранена на етап „Техническо предложение“. Така на практика имаме един допуснат участник. Нямаме още окончателно решение на комисията за избор на изпълнител, което според мен ще стане през следващата седмица. Интересното тук е, че водим интензивна комуникация с управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, тъй като бюджетът на този проект е недостатъчен да бъде реализиран в обхвата на прединвестиционното проучване, по което бе изготвен техническият проект. След проведени няколко работни срещи в последните десет дни стигнахме до заключението, че ще се наложи преработване на техническия проект, така че да можем в обхвата на осигуреното финансиране да се реализираме и двете инсталации – за компостиране на зелени отпадъци и за предварително третиране на смесено събрани отпадъци. Надявам се, че до седмица - две ще стартират реално строителните дейности, защото срокът за изпълнение и въвеждане в експлоатация е силно ограничен – до 31 декември 2023 г.“.


Градоначалника подчерта, че изграждането на двете инсталации е  изключително важна инвестиция за Ботевград, общината и района.