През 2022 год. 13 007 туристи /8 953 българи и  4 054 чужденци/ са регистрирани в местата за настаняване в община Ботевград. Това показват данните на Единната система за туристическа информация, изнесени в отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Ботевград през миналата година. Приходите от нощувки в населените места Ботевград и Зелин, Боженица, Трудовец и Краево, където са отсядали туристите, възлизат на около 472 000 лева, се посочва още в отчета, изготвен от Общинско предприятие “Туризъм“, който е внесен за обсъждане и гласуване в Общински съвет.


Отчетът съдържа подробна информация за основните приоритети и дейности за развитие на туризма в нашата община. 


Съдържанието на туристическия портал http://www.visitbotevgrad.com/ се обогатява и поддържа. Въведена е нова секция “Новини“, в която се публикуват актуални предстоящи събития с туристическа, културна и развлекателна насоченост. Потребителите на сайта са над 6 800. Генерираните посещения са от над 32 държави – Българи, САЩ, Китай, Германия, Англия, Франция, Испания, Русия, Австрия и други.


Ефективно се използват комуникационните канали в интернет. Фейсбук страницата “Посети Ботевград“ и през 2022 година бележи ръст на посетителите и последователите. За периода 1 януари – 31 декември 2022 год. се отчита ръст от 647 нови потребители харесали и последвали страницата. Увеличението на уникалните потребители и двойно в сравнение с 2021 год. Общият брой последователи на страницата е 2 720 уникални потребители. Поддържа се страница в Инстаграм. Поддържа се и профил в туристическата платформа “Трип Адвайзър“, чрез който се управлява профилът на общинската почивна база “Боженишки Урвич“.


За популяризирана на Часовниковата кула е изготвена статия за туристическата платформа ILoveBulgaria, която поддържа страница с над 100 000 последователи.
Изготвени са идейни проекти за поставяне на билбордове с реклами и карти на туристически пътеки.
Качествени рекламно-информационни материали на български и английски език презентират община Ботевград като атрактивна туристическа дестинация.


През 2022 год. община Ботевград, представена от ОП “Туризъм“, взе участие в най-големите туристически борси, изложения и панаири – “Ваканция и СПА Експо“ – София, “Културен туризъм“ – Велико Търново, “Уикенд туризъм“ – Русе, онлайн участие в Международната конференция за дигитална трансформация в туризма под патронажа на президента Румен Радев и други.


Организирани са опознавателни турове за журналисти и автори на пътеводители, посещения на туроператори и информационни събития. Сключен е договор за заснемане на два документални филма от утвърдения туристически телевизионен канал “Travel TV“. В рамките на 2022 год. са заснети основни туристически обекти, както и събития с културно-развлекателен характер, които представят потенциала на община Ботевград.


През миналата година ОП “Туризъм“ обходи, маркира и облагороди туристическите маршрути: общинска почивна база “Боженишки Урвич“ – Чекотински манастир “Св. Архангел Михаил“- с. Калугерово; с. Краево – билото на Ржана планина.


През 2022 год. общинското предприятие организира планински преходи за любители. Първите два се състояха по повод Световния ден на туризма – 27 септември: от с. Новачене до Гергьовска чешма, като беше съчетан с поставяне на маркировка и указателни табели. В рамките на преход от м. Стубеля до връх Маняков камък, участниците поставиха табели с позитивни послания и указателни стрелки, изработени от ОП “Туризъм“ и доброволци.


Отварянето на Часовниковата кула за посетители допринесе за популяризирането на Ботевград като дестинация за културно-исторически туризъм. Посетители в обекта имаше не само от десетки български градове, но и от редица държави. За повишаване интереса на този вид специализиран туризъм допринасят и проявите от Събитийния календар на Община Ботевград, като Пето издание на Великденски събор, Празници на духовите оркестри и мажоретните състави, Фолклорен събор “Боженишки Урвич“, Форум “Коренът“ на Урвишка поляна, Фолклорен фестивал “Златни нишки“ – Трудовец, Фестивал на бъчвата – Врачеш и други.


През миналата година са одобрени средства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка “Помощ за подготвителни дейности“ за малки пилотни проекти на Местни инициативни групи /МИГ/ по подхода “Водено от общностите местно развитие към Програмата за развитие на селските райони“. Една от подмярките по проекта е “Повишаване достъпа и привлекателността на Обзорната пътека “Липнишки древни скални феномени“ чрез изграждане на туристически съоръжени: 20 пейки, 4 беседки, з маси, 4 люлки с пейки, 3 платформи – мостове за преодоляване на пресечен терен, парапети за обезопасяване и ограничаване в подместност “Меча поляна“.


Това са само акценти от отчета на ОП “Туризъм“ за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Ботевград през 2022 година.


В дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет, свикано за днес, е внесена за обсъждане и гласуване Програма за развитие на туризма в община Ботевград през 2023 година. Основните приоритети и дейности в нея също са изведени в съответствие със Общинската стратегия за развитие на туризма 2019 – 2025 год.