Община Ботевград ще участва активно в разяснителна кампания за санирането на жилищни сгради. Това заяви по време на петъчния брифинг кметът Иван Гавалюгов. “Имаме интерес да наберем максимален брой проектни предложения от общината, с които да се кандидатства за средства. Но все още има неясноти, тъй като насоките са на етап обществено обсъждане. Очаква се в началото на ноември да станат официални. Ако има промени в резултат на общественото обсъждане, те ще бъдат отразени, някои от тях, разбира се, и ще можем да бъдем доста по-конкретни“, обясни кметът Иван Гавалюгов.  


Предвижда се отново общините да бъдат основен фактор в кандидатстването и реализирането на мерки по въвеждане на енергийна ефективност в жилищни сгради.


“Ако насоките не претърпят някакви промени, сдруженията на собствениците ще трябва да изготвят за тяхна сметка енергийно обследване на сградите и обследване за техническо съответствие на конструкцията на тези сгради. Общините, от своя страна, ще имат ангажимент да изработят обобщени количествени сметки, с които съответно да се подаде проектното предложение. Преди общините бяха ангажирани с тези обследвания. Разбира се, без обследване не можеш да кандидатстваш, а то струва някакви пари. Скептичен съм по отношение практическата възможност сдруженията да намерят консенсус по отношение осигуряване на финансиране за обследванията. Особено по-големите жилищни сгради, с повече самостоятелни жилища, които ще бъдат бонифицирани с повече точки. Има няколко критерии за оценяване - един от тях е именно броят на самостоятелните жилища в един обект. Така че да не се окаже, че предимно малки жилищни сгради ще успеят да изпълнят тези условия и ще предадат проектни предложения, които съответно имат енергийно обследване и техническо обследване на сградите, коментира кметът Гавалюгов. -Ако остане това условие, което в момента е в публикуваните за обществено обсъждане насоки за кандидатстване“, уточни той.


Колко ще ни струва обследването, в отговор на този въпрос Иван Гавалюгов обясни: “Ако приложим цени по аналог, може би около 3-4-5 лева на квадратен метър. Това е въпрос на пряко договаряне. Със сигурност има таван. Това е разход, който най-вероятно ще бъде възстановен по програмата. Съществува вероятност и логика проектът дори да не се класира за строително-ремонтни дейности, разходите по процедурата за обследването, ако е коректно изпълнена, да бъдат възстановени. В това има логика и се коментира, но дали ще бъде прието – не мога да кажа.“.


Всяка сграда ще бъде отделен проект, а не както в предишни години – по няколко сгради в един проект. Също според предварителна информация, обследванията, направени на сгради, които не са получили финансиране в предходните години, ще трябва да бъдат актуализирани, но това няма струва толкова, колкото едно ново обследване, обърна внимание кметът.


“Средствата не са малко - Над 1,4 млрд. лв.  Може би над 1 000 сгради в България – цялата територия участва, могат да бъдат санирани по Плана за възстановяване и устойчивост, в частта му “саниране на жилищни сгради“. Според публикувана информация, 250 лв. е референтната стойност за квадратен метър отопляема площ за сгради до 8 етажа, и 300 лева – за сгради над 8 етажа. Ще се дават допълнително точки на сгради, които предвиждат изграждане на инсталация на генериране на енергия от възобновяеми източници – най-вече визираме фотоволтаична инсталация“, добави градоначалникът и пое ангажимент Община Ботевград да публикува всички критерии, след като те станат окончателни.


Предвижда се подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд да протече на два етапа. При първия ще може да се кандидатства до 31.03.2023 г, като сдруженията на собствениците ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. Вторият етап за кандидатстване ще продължи до 31.12.2023 г., като одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ от плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците.


“Нещо, което горещо препоръчвам на всички живущи в режим на етажна собственост - да използват времето за регистриране на сдружения на собствениците, тъй като това е начинът, по който ще могат да кандидатстват впоследствие“, каза още кметът Иван Гавалюгов.


Проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I” е публикуван на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Повече подробности тук.