Община Ботевград има намерение да изгради мини футболно игрище в двора на ОУ “Св. св. Кирил и Методий„ в града, за което има осигурено финансиране по Програма за изграждане и ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища.  Безвъзмездната финансова помощ от Министерството на образованието и науката е в размер на 169 986 лева, а съфинансирането от страна Община Ботевград – 3 120 лева. 


Предвижда се на мястото на съществуващата площадка да бъде изградено мини футболно игрище с изкуствена трева с размери 24/44 м. По периферията на игрището ще бъде монтирана ограда, както и метална врата към нея. Над оградата ще бъдат поставени шест пилона за осветителни тела.


За реализирането на всички дейности по изпълнение на обекта, Общинският съвет трябва да разреши на главния архитект да одобри схема за разполагане на преместваем обект “Спортно съоръжение“ /футболно игрище/. Докладната, с която иска съгласието на местния парламент, е включена в дневния ред на извънредната сесия, насрочена за този четвъртък.