По-нататъшното развитие на цигарената индустрия и увеличаването броя на пушачите ще доведе до това, сърдечно-съдовите заболявания да останат сред най-честите причини за смърт сред населението на Земята през следващите 20 г., докато спинът ще достигне своя пик към 2012 г. и кривата постепенно ще върви надолу. Това се казва в доклада на Световната здравна организация Burdens of Disease, в който се разглеждат основните тенденции в причините за смърт и се анализират промените, които се очаква да настъпят, в здравето и дълголетието на населението в различните страни по света.

В резултат на анализа могат да се видят не само от какво умират хората днес, но и какви ще бъдат най-честите причини за това към 2030 г.

Една от главните разлики на настоящия доклад, в сравнение с този от 2004 г., са, че се предвижда рязко понижаване на смъртността от инфекциозни заболявания и такива, предавани по полов път. Например, през 2004 г. ХИВ/СПИН е бил на 4-то място сред причините за смърт, докато след 20 г. ще бъде вече на 10-то. Туберкулозата, заемаща през 2004 г. 7-о място, към 2030 г. ще слезе на 23-то.

Рязкото намаляване на смъртността от инфекции ще доведе до значителен прираст на населението, особено в слабо развитите държави. Последица от това ще бъде увеличаване броя на заболяванията, свързани с напредналата възраст - например исхемична болест на сърцето и раковите заболявания.

Глобалното увеличаване на броя на пушачите в страните с нисък и среден доход ще увеличи смъртността от сърдечно-съдови, белодробни и онкологични заболявания.

Очаква се и увеличаване броя на жертвите на транспортни злополуки, заради развитието на транспортните системи в почти всички части на света и значителното нарастване броя на автомобилите, пише още в доклада на СЗО.