Местна инициативна група Ботевград, в качеството си на бенефициент по проект „Активни граждани за добро управление на община Ботевград. Онлайн платформа "Диалози за бъдещето на Ботевград", организира среща с медиите и заинтересовани граждани за представяне на целите на Оперативна програма „Добро управление“ и проекта, дейностите за тяхното изпълнение , както и очакваните резултати.


Екипът, изработил проекта, предлага на гражданите, бизнеса, местните общности и други заинтересовани лица, работещи инструменти за участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за още по-добро управление - грижа и ангажимент на всеки местен гражданин.


МИГ Ботевград учтиво кани заинтересованите граждани да се включат в информационната среща, за да бъдат осведомени относно планираните проектни дейности.


Партньор по проекта е фондация „Съвременност“. 


Информационната среща е насрочена за днес – 8 януари 2019 год., от 17.30 часа в заседателната зала на Международното висше бизнес училище.