Нов териториален обхват на районите на страната, в съответствие с изискванията на регламент на ЕС за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели, определя законопроектът за регионалното развитие, който парламентът прие на първо четене.

Запазени са дефинираните видове райони за целенасочено въздействие; конкретният им териториален обхват се определя със съответната областна стратегия за развитие, се посочва в мотивите на вносителя - Министерския съвет.

Приемането на нов закон за регионалното развитие се основава на необходимостта от съществена промяна на националната законодателната рамка в областта на регионалната политика и регионалното развитие, съобразена с условията на пълноправното членство на България в Европейския съюз.