От днес на интернет страницата на Националната агенция за приходите  е публикувана система „Въпроси и отговори” по данъчното и осигурителното законодателство. Новата услуга съдържа база данни с отговори на най-често задаваните въпроси от граждани и фирми във връзка с прилагането на данъчните и осигурителните нормативни актове. 

Системата „Въпроси и отговори” съдържа още и  указания и становища на изпълнителния директор на НАП по прилагане на законодателството. Тези документи клиентите на агенцията могат да намерят също и в разделите „Данъци” и „Осигуряване” в подраздели „Законодателство” в интернет страницата на НАП

Новата услуга позволява клиентите на НАП да търсят отговорите на своите въпроси по ключова дума, изходящ номер, вид нормативен акт, по член, алинея, точка от нормативен акт. Системата, разработена от данъчни експерти, дава  възможност да се залага начална и крайна дата на търсения документ, както и вида на документа – въпрос, указание, становище.