До Президента на БФ Баскетбол, Г-н Глушков 


гр. София 


Копие до НБЛ,


Главен Мениджър 


Г-н Ценов 


Уважаеми г-н Глушков, 


Бих искал да ви уведомя, че имаме сключен професионален договор от 19.11.2013 г. с Уилям Уокър- /гражданин на САЩ ,паспорт номер 469560022/. 


В договора има клауза която гласи, че играчът е свободен до 05.12.2013 г., но изрично е записано и договорено с играча, че няма право да играе за друг клуб в българското първенство до 20.02.2014 г. За достоверност ви изпращаме копие на договора на английски език и лицензиран превод на български език. Бихме искали да ви уведомим, че до настоящия момент нямаме официално запитване от друг български клуб за преотстъпване правата на играча.


Аз, в качеството си на Президент на БК Тунджа Ямбол, не съм водил преговори с никой клуб относно играча Уил Уокър, а най-малко съм давал разрешение за преминаването му в друг клуб. Нито съм упълномощавал някого за това и никой не ме е уведомявал, че са водени такива разговори от името на клуба.


Най-малкото от уважение и коректност, преди някой да е влязъл във връзка с въпросния играч, е необходимо първо да се отнесе до мен и клубната управа.


Моля, федерацията да се намеси и направи необходимото, играчът да не получи право да играе в българското първенство до 20.02.2014 г.


Дата: 28.11.2013г.


Валентин Ревански: Президент БК Тунджа Ямбол,


 


гр. Ямбол