Ремонтът на покрива на поликлиниката започна в събота. През почивните дни сградата беше обезопасена от всички страни със сигнални ленти заради отстраняването на счупените керемиди и изгнилите летви и греди. Това е създало известни неудобства на лекарите-специалисти, които работят в Центъра по превантивна кардиология „Свети Иван Рилски”. Те не са били предупредени, че достъпът до сградата, в която се намират кабинетите им, ще бъде временно преустановен, като по този начин им е била отнета възможността да уведомят пациентите си със запазени часове. 


Тази сутрин достъпът до Центъра по превантивна кардиология бе възстановен. Ремонтът на покрива продължава, с обезопасителни ленти е оградено само мястото пред поликлиниката. Община Ботевград е възложила ремонта на две местни фирми – „Рад комерс” и „Санди строй”, научи наш репортер.


Поредната проява на абсолютна непоследователност и хаотичност в действията на общината е фактът, че само преди два месеца средствата, предвидени за ремонт на покрива на поликлиниката, бяха намалени от първоначално заложените в бюджета 100 000 лв. , на 40 хил. лв. В разискванията по темата тогава кметът обясни намалението с мотива, че там ( в поликлиниката ) трябва да се прави нещо голямо, и тези 100 хил. лв. нямало да стигнат за почи нищо, така че по-добре част сумата да бъде пренасочена за други дейности, кято асфалтиране на улици.


Въпреки че предвидените средства за ремонт на покрива са намалени на 40 хил. лв. обаче, само няколко седмици след като ОбС Ботевград е одобрило исканото намаление,  общината обявява търг за ремонт на покрива на Поликлиниката, като обявената прогнозна стойност на ремонта е не 40 , а 100 хил. лв. !!!


На търга се явяват няколко фирми, като печели "икономически най-изгодната оферта" на тази, която е предложила най-висока цена - 96 311 лв. с ДДС . Класирана на първо място е ботевградската фирма ЕТ "Радкомерс 72 - Радослав Рачев", която печели търга с общ сбор от точките по отделните показатели 95.54 - само с една повече от класираната на второ място самоковска фирма  "Седстрой" ЕООД, въпреки предложената доста по-ниска цена - 83 678 лв. с ДДС  и по-кратък срок за остраняване на дефекти - 1 ден.  Ботевградската фирма обаче е предложила по-дълъг гаранционен срок - 150 месеца, в сравнение със 144 на "Седстрой", и 15 календарни дни за изпълнение, срещу 17  на самоковския строител, което, според критериите за оценка, е направило офертата на Радкомерс "икономически най-изгодна". Интересен е и фактът, че тази обществена поръчка е поредната, която се печели от фирма, предложила освен най-висока цена, и внесла своята оферта последна, буквално в последните минути на обявения краен срок, става ясно от официалния протокол на тръжната комисия.