По време на заседанията на ОбС няма да има квестори, които да извеждат от залата „непослушните” общински съветници, както се процедираше в предишния местен парламент. Текстовете, свързани с назначаването на такива лица, са премахнати от правилника за работа на Общински съвет – Ботевград.


От досега действащия правилник са „изхвърлени” и забраните към определени медии да записват и заснемат заседанията на местния парламент. Отново се дава право на електронните средства за масово осведомяване да използват съвременна техника са записване и заснемане на откритите заседания. Промените в правилника предвиждат сесиите на ОбС да бъдат заснемани, предавани пряко или да се излъчват репортажи от тях.


Както досега, редовните заседания ще се провеждат всеки последен четвъртък от месеца, но от 17 часа, а не от 9 часа, както беше в предишните мандати, и ще продължават до 20 часа.


В правилника е внесена промяна, според която съветниците ще имат достатъчно време да се запознаят с допълнителните докладни. Те ще им бъдат предоставяни „в срок не по-кратък от 24 часа преди започване на заседанието”. Да припомним, че в предишния ОбС допълнителните докладни се предоставяха непосредствено преди началото на самата сесия, което предизвикваше недоволство от страна на съветниците за това, че нямат необходимото време да се запознаят по-обстойно с предложенията.


За законосъобразността на текстовете в докладните ще следи юриста на ОбС. Всичко проекти ще бъдат предварително съгласувани с него и подписани от него.


В чл.77 от правилника е регламентирано възнаграждението на съветниците за участието им в заседанията на ОбС и в неговите комисии. Общинският съветник получава възнаграждение в размер на 12 на сто от средната работна заплата на общинската администрация за предходния месец и 5% за участие в постоянните комисии, в които е включен. За извънредно заседание на общинските съветници се заплаща по 10 лева на час.


Проектът на Правилника за работа на Общински съвет – Ботевград  е публикуван на страницата на общината – меню „Обяви и уведомления”. В законовия 14 дневен срок от датата на публикуване – 25 ноември, заинтересованите лица могат да направят предложения и да дадат становища по него. Към момента такива са постъпили от бившия общински съветник д-р Марияна Горгачева, научи наш репортер.