С 20 гласа „за“, 0 – „против“ и 0 – „въздържал се“, Общински съвет Ботевград одобри сключването на договор за предоставяне на рекламни услуги, включително и чрез поставяне на рекламно-информационни елементи върху общински имоти. Страни по него ще са Община Ботевград, „efbet“ и Футболен клуб „Балкан 1929“ – Ботевград. 


„Винаги сме търсили начини да подпомагаме с финансови средства спортните клубове в общината и за щастие до този момент сме ги намирали. В конкретния случай става дума за Футболен клуб „Балкан 1929“ – Ботевград. При тях е постъпило предложение от фирма, която има сайт за залози – „efbet“. Уговорена е и сумата с фирмата, тя е 50 000 лв. без ДДС за една година. Средствата ще постъпват в общинския бюджет. В случая се сключва тристранен договор – между общината, фирмата - рекламодател и спортния клуб. В него ще има клауза, че 100% от приходите ще отиват в ФК „Балкан 1929“. Договрът касае общо осем общински имота“ – обясни кметът Иван Гавалюгов пред Общинския съвет вчера.