Със заключителни пресконференции завършиха пет проекта - „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград“ – етапи 1, 3, 4, 5 и 6. Събитията се проведоха днес от 10:00 часа в общинската администрация.


Главна цел на проектите бе подобряване на качеството на живот в Ботевград и намаляване на неравенствата между периферните и централните територии на страната, чрез повишаване на енергийната ефективност в 18 обществени и многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград


След пресконференциите зам.-кметът на Община Ботевград - Цветелин Цветков, официално преряза лентите на обновените сгради.