Вторият етап от проекта за реконструкцията на градския парк предвижда и изграждане на атрактивна детска площадка, която ще бъде разположена върху площ от 500 кв.м.   


За закупуването и монтирането на различните съоръжения  - замък с две кули и къща на магьосника, изработени от акация, голяма къща за игра, клатушки, също изработени от акациева дървесина, и много други, както и пейки, беседка, кошчета за отпадъци, безопасна ограда, информационни табели, общината има готовност да отпусне 65 000 лева, като преди това ще поиска разрешение от местния парламент. Докладната за отпускане на средствата ще бъде гласувана на редовното заседание, насрочено за 25 юли. 


Вторият етап от реконструкцията на градския парк ще бъде завършен в началото на септември. Напълно готово е пространството около мемориала, в момента се работи върху площта над него. 


Ремонтните дейности обхващат възстановяване и разширяване на зоните за отдих и спорт, цялостно благоустрояване с цел създаване на условия за активен и пасивен отдих на хора от всички възрасти, изграждане на подземна и надземна инфраструктура, ландшафтно оформление и парково обзавеждане. Територията, предмет на настоящата реконструкция и благоустрояване, обхваща парково пространство с площ от 65 000 кв.м.


За реализиране на втория етап от проекта за реконструкция на градския парк Община Ботевград осигури 539 630,70 лева /без ДДС/ от собствени приходи. Изпълнител на обекта е дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) „Огоста 2017“ - Мездра.