С оглед на осигуряване на условия за безопасна игра на децата и предвид амортизираните съоръжения, ръководството на Община Ботевград е внесло предложение в ОбС за отпускане на финансови средства в размер до 35 000 лв. Парите са за закупуване на нови игрови съоръжения за 6 детски площадки на територията на общината. Три от детските кътовете са в Ботевград. Едната от тях ще бъде изградена в междублоковото пространство, граничещо с улиците „Васил Левски”, „Бенковски”, „Изток” и „Г. С. Раковски”, втората - между бул. „България” 11, „Райна Княгиня”, „17 ноември” и „Стефан Стамболов”. Както вече информирахме, от няколко седмици в тези пространства се извършва благоустрояване. Третата е в квартал „Васил Левски“.


Нови съоръжения за забавления на деца ще бъдат поставени на площадката в Зелинския манастир „Рождество на Прествета Богородица” и в селата Радотина и Новачене.