На пресконференция днес бе представен проектът                          „Хетеротопии“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия. Както предварително бе обявено, събитието се състоя в зала “Христо Ботев“ на Община Ботевград, която е бенефициент и водещ партньор по проекта. Партньор е Народният музея в град Лесковац, Сърбия. 


Община Ботевград и Народният музей на Лесковац обединяват усилията си за повишаване на потенциала на своето културно наследство като мощен ресурс за привличане на туристи и развиване на туризъм. Проектът дава модел за това как да се изгради устойчив туризъм въз основа на използването на интерактивни подходи и създаване на социални ядра -хетеротопии за представяне на културно-историческото наследство на двете общини по конкурентен и атрактивен начин.


Дейностите по проекта, които ще бъдат извършени в Ботевград, са изложба и социализация на часовниковата кула, реализиране на отворено музейно пространство, външно и технологично оборудване на промоционален център, а в гр. Лесковац – дигитализация и създаване на виртуална реалност на постоянни експозиции за консервиране на културното наследство, реконструкция и рехабилитация на входа и приземния етаж на Националния музей и създаване на информационен център за посетители, създаване на пространство за лапидариум. 


По проекта се предвиждат и съвместни мерки за популяризиране на културното наследство на Лесковац и Ботевград - 3D карти, онлайн водач, филм за презентиране на двата града като туристически дестинации.


Целта на проекта е повишаване на туристическата атрактивност на различни културно-информационни ядра, включени в трансгранични мрежи за взаимодействие и сътрудничество и инвестиращи в развитие на социалния капитал на Ботевград – Лесковац, за: насърчаване устойчивото развитие на културен туризъм и природата в града; подобряване качеството на живот в трансграничния район; стимулиране процесите на опознаване, разбиране и интегриране на общностите в общото европейско културно-информационно пространство.


Бюджетът на проекта е 521 488.33 евро, от които 313 962.01 евро за дейностите в Община Ботевград и 207 526.32 евро за Народен музей Лесковац. Периодът на изпълнение е 24 месеца.


Същинските строителни дейности ще започнат в началото на 2020 г. с доставка на оборудването и изграждането на промотиращия център в сградата на Общината, под читалищна библиотека „Иван Вазов“.


Автор на проекта е арх. Мариела Андреевска, а съавтори са Рени Лазарова – директор на Исторически музей – Ботевград и Евелина Донкова – ландшафтен архитект. Проектът ще се реализира под ръководството на Гергана Николова - Главен експерт "Управление на проекти". Координатор е Мариета Димитрова - Главен експерт "Европейски и национални програми и проекти".


Сред гостите на представянето на проекта днес бяха кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов, Мира Ниношевич – директор на Народен музей – Лесковац и  колегите й Сузана Ранджелович и Веролюб Трайкович. Присъстваха и други заинтересовани лица, както и граждани.  


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.