Днес в зала „Ботевград“ се проведе заключителна пресконференция по проект „Хетеротопии“, който се реализира в сътрудничество с Народен музей, гр. Лесковац, Сърбия и с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество „България-Сърбия“ 2014 – 2020 г. 


Сред гостите на събитието бяха кметът на Община Ботевград - Иван Гавалюгов, Мира Ниношевич – директор на Народен музей – Лесковац и колегите й Сузана Ранджелович, Саша Младенович и Веролюб Трайкович. Присъстваха и други заинтересовани лица, общински съветници, граждани. 


„Това е втори проект, който реализираме с организации от град Лесковац. Убеден съм, че ползите от проекта, който съвсем скоро ще бъде завършен окончателно, ще са многостранни и взаимни. В нашия град, както и в Лесковац, ще се случват и се случват вече интересни събития и вярвам, че с подобренията, придобивките и инфраструктурните промени ще се повиши интереса от туристи към местните културни и исторически забележителности в двата града.“ – каза при откриването на събитието кметът Гавалюгов.


Проектът стартира през 2019 година. Негов автор е арх. Мариела Андреевска, а съавтори са Рени Лазарова – директор на Исторически музей – Ботевград и Евелина Донкова – ландшафтен архитект. Инициатор на сътрудничеството със сръбската страна е Янка Александрова и фондация „Съвременност“.


Проектът „Хетеротопии“ бе реализира под ръководството на отдел „Управление на проекти“ към общинската администрация.


Дейностите по проекта,  извършени в Ботевград, са експониране  и социализация на Часовниковата кула,  изграждане  на отворено музейно пространство, външно и технологично оборудване на промоционален център, а в гр. Лесковац – дигитализация и създаване на виртуална реалност на постоянни експозиции за консервиране на културното наследство, реконструкция и рехабилитация на входа и приземния етаж на Националния музей и създаване на информационен център за посетители, създаване на пространство за лапидариум.


По проекта са реализиарни  и съвместни мерки за популяризиране на културното наследство на Лесковац и Ботевград – турситчески карти, филм за презентиране на двата града като туристически дестинации.


Бюджетът на проекта е 521 488.33 евро, от които 313 962.01 евро за дейностите в Община Ботевград и 207 526.32 евро за Народен музей Лесковац.