Спънките пред проекта за изграждане на компостирща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци продължават. Това каза в отговор на запитване по време на днешния брифинг кметът Иван Гавалюгов. 


„Причината към настоящия момент да не е реализирана тази инвестиция, за която Община Ботевград е осигурила финансиране, е саботиране на процеса по възлагане на проектирането и строителния надзор. Има една фирма с определени интереси, която упорито обжалва всяка една процедура. За пореден път имаме решение на Комисията за защита на конкуренцията, която отхвърля аргументите, с които въпросната фирма – „Комунална техника“, обжалва поредната процедура, която обявихме в началото на тази година. Решението на КЗК  от миналата седмица оставя без уважение двете жалби, обясни кметът Гавалюгов. – Ние не бързаме да се радваме, защото по подобен сценарий се развиваха и предходните обявени от Община Ботевград процедури – КЗК оставя без уважение жалбите на въпросната фирма, но тя обжалва пред Върховен административен съд, който пък не се съгласява обикновено с аргументите на КЗК и връща за ново разглеждане, КЗК излиза с нови аргументи  и връща  на Община Ботевград, както е терминът – „за продължаване на процедурата от последната законосъобразна процедура такава“. Това е един омагьосан кръг, за съжаление. Повече от две години ние сме в изходна позиция“, допълни той.


Кметът Гавалюгов прогнозира, че въпросната фирма за пореден път ще обжалва решението на КЗК пред ВАС. 


„Надявам се на скорошно насрочване на дело във ВАС, надявам се, че ще има положителен изход, за да може, в крайна сметка, процедурата да стартира, тъй като не е безкрайно времето, с което ние разполагаме за реализирането на този действително много важен инфраструктурен проект не само за община Ботевград, но и за съседните общини – Правец и Етрополе“, заяви той.   


Припомняме: От април 2018 год.Община Ботевград има сключен договор с Министерството на околната среда и водите за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, която освен нашата, която е водещ партньор по проекта, ще обслужва и общините – Правец и Етрополе, като част от регионалното сдружение за управление на отпадъци. 


След като осигури финансирането на проекта, Община Ботевград обяви процедури за възлагане на обществена поръчка за избор на проектант и осъществяване на строителния надзор по време на изграждането на обекта. Те обаче бяха блокирани. Причината бе, че непосредствено преди крайния срок за събиране на оферти, софийската фирма „Комунална техника” ЕООД обжалва процедурите в Комисията за защита на конкуренцията. Въпросното дружество предоставяше сметосъбиращата техника на фирма „Еко Ес Мениджмънт”, която по време на предишното управление на общината извършваше сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци в града.


Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци е с капацитет 2700 тона годишно и ще обслужва 32 500 жители от територията на общините Ботевград, Етрополе и Правец. Инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е с капацитет до 8700 тона годишно и ще обслужва 48 500 жители. Общият размер на инвестицията е близо 9,6 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 7,2 млн. лв..